Produkcja rozdzielnic GTR, GTAProdukujemy rozdzielnice w obudowach metalowych oraz termoutwardzalnych :

- GTR – Główna tablica rozdzielcza
- GTA – Główna tablica administracyjna