Produkcja złącz kablowychProdukujemy następujące złącza kablowe oparte na obudowach firmy Incobex :

- ZK1-1P – standard enea, energa
- Zk2- 2P – standard enea, energa
- ZP – 1 – złącze pomiarowe na 1 licznik
- ZP – 2 – złącze pomiarowe na 2 liczniki
- ZK -3 – złącze kablowa ZK-3
- SPD – złącze napowietrzne
- RB – rozdzielnice budowlane w obudowach ZK
- Indywidualne projekty pod klienta montowane w obudowach typu ZK